samfällighet

  • Om samfälligheten

    Norra Kopparmora Samfällighetsförening hälsar dig och din familj välkommen.

    I och med att du förvärvat en fastighet i området har du automatiskt också blivit delägare i samfälligheten. De skyldigheter och rättigheter vi har som medlemmar finns reglerade i våra stadgar. Om du behöver ett exemplar kan du ladda ned stadgarna här eller vända dig till styrelsen. Som fastighetsägare i Norra Kopparmora får du så mycket mer än bara den fastighet som du/ni har blivit ägare till. Du/ni blir även delägare i en stor grönområdes- och skogsfastighet, som brutto omfattar en areal på 77 hektar (769.380 kvadratmeter). Totalt omfattar Norra Kopparmora ca 130 hektar, varav ca 17 hektar utgör vattenområde. Vår natur på de gemensamma grönområdena i Norra Kopparmora består av gamla åkerlotter som blivit blomsterängar, skogar av blandskog, som till sin övervägande del utgörs av barrskog, karga klippor och hav. I grönområdena och längs vattnen slingrar sig små stigar som utnyttjas av både människor och djur. Det gemensamma området omfattar all mark inklusive vägar, promenadstigar med mera mellan de enskilda fastigheterna ned mot omgivande vatten. Som fastighetsägare får du/ni även tillgång till en badplats i området samt båtplats i mån av tillgång. Kopparmora Båtklubb arrenderar mark och vatten av samfälligheten.