Styrelsen försöker alltid besvara frågor och åtgärda eventuella störningar så snabbt det går.
Enklast når ni oss på styrelsens  mailadress eller genom kontaktformuläret här nedanför. Inkommande mail/ärenden besvaras senast direkt efter ett styrelsemöte.

E-post:   eller via formulär

Ett förtroendeuppdrag

Vi i styrelsen är valda av er medlemmar och vi arbetar för att till största möjliga mån tillgodose de behov som finns och göra området så bra som möjligt för alla boende. Tack för ert förtroende.
Styrelsens sammansättning  för mandatperioden 2023-2024Ordförande
Roger Johansson
   

Ledamot
Tommi Pettersson
      

Ledamot 
Freddie Ogeklint
 

Ledamot 
Joakim Pettersson
 

Ledamot
Erik Köhler

 

Suppleant
Johanna Sommar
Suppleant
Christina Casslén

 

 

 

Övriga kontaktuppgifter för Norra Kopparmora Samfällighet
Organisationsnr: 717912-4859
Bankgiro: 711-9118

Vid inbetalning av årsavgiften glöm inte att ange fastighetsbeteckningen som referens.

Postadress: Box 133, 13923 Värmdö