Fritidsstugeområdet

1963 började HSB bygga fritidsstugeområdet Norra Kopparmora på mark som tidigare tillhört Norra Kopparmora, Småris och Skrävlan. Totalt uppfördes 221 hus i den kuperade terrängen innanför den skyddade viken Skrävlafiärden. Området blev härigenom det största enhetligt planerade fritidshusområdet i Värmdö kommun. Husen, som är ritade av arkitekterna Kerstin Gåsste och Olof Malmfors, har givits ett enkelt men medvetet färg- och formspråk i syfte att skapa ett samstämt intryck. De är uppförda i en våning, de vilar på betongplintar och täcks av flacka tak. Tomterna har en öppen karaktär och området hålls samman av slingrande grusvägar.

Kopparmora Gårds historia Kopparmoras gårds historia har forskats fram och skrivits av Annika Andersson. Här finner ni hennes personliga berättelse om varför hon började forska 0m Kopparmora Gård. Sedan flytten till Södra Kopparmora 1994 så gick jag ofta promenader vid sjön, såg gårdens kvarvarande hus samt gamla grunder och funderade liksom många andra på hur det en gång i tiden hade sett ut. Att flytta till Värmdö innebar upptäckarglädje för mig och jag tog alla tillfällen i akt att se min nya hembygd. När Strömma Hembygdsförening ordnade Julmarknad i december 1999 åkte jag förstås dit och tog en ordentlig titt på museet. Och se, där på ett bord låg en pärm uppslagen med hovfotograf Qvists bilder på samtliga Värmdös gårdar 1890! Just Kopparmora gård var lyckligtvis reprofotograferad och negativet i Hembygdsföreningens ägo. Jag skickade ut en förfrågan i Norra och Södra och ordnade som en liten julklapp kopior till självkostnadspris. Norra Kopparmoras styrelse köpte t o m en kopia av negativet. I och med denna lyckosamma händelse så föddes tanken att jag skulle forska på gården, men så satte vardagen in och planerna las på hyllan. Men så hände en sak som gjorde att jag bara var tvungen att börja! Min barndomsvän jobbar på ett äldreboende i Saltsjöbaden och en dag i mars 2001 så säger en av de boende plötsligt; ”Kom här så ska du få se på bilder från Kopparmora Gård”. Det visade sig vara sista ägarinnan av gården och ett möte ordnade snabbt mellan mig och henne. Vilket andäktigt ögonblick det var när jag första gången öppnade fotoalbumet! Ena sonen som är fotograf hade i slutet av 1950-talet gått runt och dokumenterat alla byggnader. Jag pratade senare även med honom och hans bror och fick låna albumet för reprofotografering. Nu tog forskningen fart på lediga stunder och bl a via en sopplunch på Sjöliden (vilken samlad Värmdökompetens det fanns där bland pensionärsdamerna!) fick jag kontakt med barnen i de två senaste familjerna som brukat gården och bott i gamla boningshuset (det vi i dag kallar för röda huset). Alltsammans utmynnade i Kopparmora Gårdsdag den 30 maj 2004 där jag berättade lite om historien och guidade runt på ägorna. Och så förstås hela Kopparmora Gårds historia som du återfinner en länk till i högerspalten. Trevlig läsning! Annika S Andersson

Länkar:

Här är länkar till: