För vår gemensamma trivsel

Syftet med följande trivselregler är att främja både trivsel, trygghet och säkerhet i Norra  Kopparmora.

Det är därför angeläget att alla medlemmar iakttar trivselreglerna och därigenom på ett  positivt sätt bidrar till trivsel och trygghet genom att visa hänsyn, respekt och tolerans.

Har du synpunkter på trivselreglerna, kontakta styrelsen.