Nyheter

Hej alla boende i Norra Kopparmora.
För er information och som tidigare meddelat, så har nu samfällighetens fakturor skickats ut via epost.
Ni som har uppgett er epostadress via hemsidan och som även fått denna nyhetsnotis skickad till er, har samtliga fått faktura samt kallelse till årsstämman. (Vänligen slå ett getöga i "Skräpkorgen" om ni inte omedelbart ser fakturan i er inkorg)

Resterande medlemmar som ej har ett inlogg eller uppgett epostadress, kommer att få faktura samt kallelse till årstämman postalt, precis som tidigare år.

Redan detta år så har vi, genom att skicka fakturor och kallelse till årsstämma digitalt, minskat både kostnad och miljöpåverkan till hälften. Ett stort tack till er!

Styrelsen hoppas och önskar att fler medlemmar väljer det här sättet i framtiden. Känner ni någon granne som inte än skapat inlogg till vår hemsida- hänvisa till instruktioner på hemsidan: Norra Kopparmora Samfällighetsförening - Är du nyinflyttad?


Ha en fortsatt härlig vecka.
Bästa Hälsningar Styrelsen

Meddelande från Valberedningen:

Nu är det snart dags för oss i valberdeningen att ge förslag till en ny styrelse och revisor samt revisorsuppleant till årstämman den 18/3.

Vi vill därför ta hjälp av er, alla medlemar i samfälligheten!

Är du sugen på att bli mer aktiv i vår samfällighet eller har du något tips på någon som du tror skulle passa i rollen som revisor, revisorsuppleant eller medlem i styrelsen?  Hör gärna av dig till oss i valberedningen:

Johanna Strand
Mail:
Telefon: 0735-01 15 59

Sebastian Sporsén
Mail :
Telefon : 0702-42 71 29

 

Här kommer en kort beskrivning om uppdraget som revisor:

En revisor har till uppgift att opartiskt göra en granskning av samfällighetsföreningens förvaltning och ekonomi. En revisors arbete ska skapa ett förtroende hos föreningens medlemmar och det arbete hen gör är viktigt för att medlemmarna ska lita på de beslut som styrelsen tar.

Uppdrag resulterar alltid i en revisionsberättelse. En sådan berättelse täcker in ett helt räkenskapsår. I revisionsberättelsen ska revisorn uttala sig om årsrapporten är upprättad på ett sätt som uppfyller kraven för god samfällighetsföreningssed.

Revisorn ska också ge ett uttalande om innehållet i årsrapporten, och med det menas att revisorn ska kontrollera om det som framgår i den stämmer överens med de verkliga resultaten.

För att revisorn ska ha möjlighet att uttala sig så granskas styrelse protokoll, åtgärder och förhållanden i föreningen för att bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid med bokföringslagen eller föreningens stadgar.

Revisorsuppleanten tar över om revisorn av någon anledning inte kan utföra revisionsberättelsen. 

Revisorsuppdraget är arvodesberättigat och arvodet beslutades på årstämman 2023 till 0.1 x prisbasbelopp.

Hoppas vi hörs!
Bästa Hälsningar 
Johanna & Sebastian- Valberedning

Hej alla goda grannar! God fortsättning på det nya året!

Nedan kommer ett litet axplock av saker som kan vara bra att komma ihåg den närmaste tiden.

  • Stämma 18 mars- Föranmäl gärna ifall ni har för avsikt att delta. 
    Norra Kopparmora Samfällighetsförening - Anmälan
  • Sista Dag för motioner är den 31:a januari. Använd gärna mallen som ni hittar här: Riktlinjer Motioner. Det viktigaste är att motionen skrivs i en "Att sats".

  • I år kommer fakturorna för samfällighetens årsavgift främst skickas ut via email, i ett steg för digitalisering och mindre miljöpåverkan. Den emailen som ni har uppgett för att logga in på hemsidan kommer att vara mottagaren av fakturan. Vill ni justera antingen Inlogg eller rentav skapa ett inlogg så gör ni det enligt länk bredvid: Rutiner för Inlogg . (Observera: Har ni endast skapat ett inlogg en gång så är det högst troligt att ert användarnamn och emailadress är detsamma, om ni inte manuellt justerat detta vid senare tillfälle).
  • Städdag. Vårens städdag är planerad den 19 Maj. Se till att blocka upp datumet i kalendern och anmäl er på nedan länk.
    Norra Kopparmora Samfällighetsförening - Anmälan

Vi ses!

 

Bästa Hälsningar från Styrelsen

Vänlig påminnelse: Vintern kommer varje år och i och med den så kommer snön. Det är även då vi börjar att vinterunderhålla våra vägar. Vänligen hjälp och påminn varandra att hålla vägar och framförallt våra 15 vändplaner fria så att plogbilen kan vända och putta snön vidare till diken och allmänningar. 

Det kan tyckas självklart, men värt en påminnelse-  Står bilar eller föremål i vägen så plogas inte gatan. 

Tack på förhand

Hej alla goda grannar!

Planeringen för asfaltering av vändplan vid återvinningsstationen är nu inställd!
Anledningen är väderförhållandena. Det är helt enkelt inte möjligt att asfaltera när det snöar.
Detta skjuts istället upp till våren. Mer information kommer närmare inpå.