Nyheter

Ny entreprenör snöröjning

Norra Kopparmora Samfällighetsförening har tecknat ett snöröjningsavtal med Kaarles Mark och Schakt AB. Snöröjnings avtalet började gälla 2018-10-15. Uppdraget omfattar vinterväghållning på Norra Kopparmora Samfällighets vägar, samt GA3 väg Tackelvägen. Halkbekämpning kommer utföras vid uppkommen halka, prioriterade halkbekämpningsområden (Kopparmora backen, Ortlinjevägen och Tågvirkesvägen) Snöröjningen skall i största möjliga mån vara utförd senast klockan 06:00.