Nyheter

Bommar vid badet och gamla landsvägen

Bommar vid badet har satts upp i syfte att förhindra parkering vid den lilla planen.  I somras rådde det rätt mycket oreda på denna parkering och vid en incident så kom inte räddningstjänsten fram. Styrelserna för Norra och Södra Kopparmora beslöt då att sätta upp dessa bommar för att undvika liknande situationer. Även vid gamla landsvägen har bommar satts upp för att förhindra fordonstrafik. Räddningstjänsten samt kommunen har nyckel till bommarna.