Nyheter

Avtackning av Kopparmora Entreprenad

På styrelsemötet 11 december avtackades Tommy Jönsson med en presentkorg. Tommy har under 33,5 år (!) skött Norra Kopparmoras snnöröjning och andra skötseluppgifter med bravur. Tommy kommer att pensionera sig i Skåne och styrelsen önskar honom ett varmt lycka till med det nya livet.