Nyheter

P-förbud i Norra Kopparmora

Inför stundande vintersäsong vill styrelsen påminna om att det råder P-förbud i hela området. Parkering ska ske på egen tomt eller på anvisade platser. Den kontrakterade entreprenören för snöröjning MÅSTE ha full framkomlighet för att kunna ploga vägarna. Bilar som står uppställda efter vägrenen och/eller på vändplaner kommer att bli uppmanade att flyttas. Om entreprenören inte kan köra förbi och förorsakar samfälligheten extra kostnader så kommer detta att debiteras vidare till fastighetsägaren. Samfälligheten ansvarar inte heller för eventuellt uppkomna skador på fordon som står uppställda i strid med parkeringsreglerna.