Nyheter

Städ/arbetsdagar

Två dagar är inplanerade för att få så många som möjligt att kunna delta. Det är lördagarna 13 resp 27 april kl 12-16. Vad som ska göras planeras efter hur många som deltar. Styrelsen är därför tacksamma för om ni mailar hur många som kommer på respektive dag till styrelsemailen: Det kommer att bjudas på mat och dryck efter utförd städning ! Väl mött !