Nyheter

Valborg och midsommar

Norra Kopparmora har under många år haft traditionsenliga firande på Valborg och midsommaraftnar. Midsommar har under de två senaste åren arrangerats av en extern partner, då engagemanget utanför styrelsen har var låg. Valborg har arrangerats av frivilliga insatser bland medlemmarna.

Inför kommande års firande så söker styrelsen nu medlemmar som vill engagera sig i dessa aktiviteter. Risken är att om inga anmäler sig som frivilliga så kommer det inte att bli något. Styrelsen kan inte ensamma arrangera dessa.

Om du vill bidra till Norra Kopparmoras trevliga aktiviteter, TVEKA INTE ! Anmäl dig till styrelsen via mail och berätta vad du kan bidra med !