Nyheter

Vägar

I början av juni saltades vägarna för att binda dammet på våra grusvägar. Detta kommer ske vidare utifrån väder och vägarnas behov. Vi är restriktiva för djur och natur med saltning men självklart måste vägarna tas om hand.

Dikesklippning har blivit utförd för att hålla bra sikt längs med våra vägar.