Nyheter

Samrådsmöte med kommunen/extrastämma

Hej!
Styrelsen har idag haft ett extra styrelsemöte, och kommit fram till att styrelsen inte kommer kalla till någon extrastämma.
Eftersom det inte kommit in någon formel begäran från medlemmarna, det krävs 10% som vill detta.
Styrelsen kommer bevaka servitutsvägen, cykelbanan, fastighetsreglering och samfällighetsavgiften.
Har medlemmar synpunkter angående Kopparmora 2:224 så skicka dessa själva till kommunen senast 14/9, ni kan använda Norra Kopparmoras fastighetsbetäckning 2:228.