Nyheter

Snöröjning

Under perioden 1 november till 1 april har samfälligheten anlitat Kaarles Mark och Schakt AB, att ploga och halkbekämpa gator och vändplaner. (all kontakt med entreprenören sköter styrelsen)

Husägarens ansvar
Husägaren har ansvar för skottning och sandning på sin egen infart. Snövallar från plogning av vägar, som hamnar på infarter till fastigheter är fastighetsägarens ansvar. (kasta ej ut snön på vägen igen)

För att underlätta för den gemensamma snöröjningen tänk på att:

Parkera inga fordon på vägen eller i vändplanerna
Staket och brevlåda, soptunna, tält befinner sig innanför tomtgränsen. (Obs! tomtgränsen i dom flesta fall går ej ända fram till vägbanan)
När startar snöröjningen?
Snöröjningen påbörjas normalt när snödjupet är 5-10 cm. Halkbekämpning utförs efter behov. Vid stora snöfall kan det ta tid att snöröja hela området.

Mvh Styrelsen Norra Kopparmora