Nyheter

Observatörer

Styrelsen söker observatörer som kan närvara fysiskt vid stämman. Ditt jobb som observatör är tillse att stämman utförs på ett korrekt sätt. Datum för stämman bestäms utifrån medverkandes kalendrar.

Anmäl er till styrelsen på