Nyheter

Åtgärd för att förhindra motorfordon

Styrelsen har lagt ut stenar för att försöka förhindra motorfordon, men dessa har flyttats eller körts runt. I ytterligare ett försök att stävja detta har permanenta hinder i Utbordar backen samt övergången till Evlinge vid Lanternvägen satts upp. Det går att passera med cykel, barnvagn, rullator samt rullstol.

Hälsningar Styrelsen