Nyheter

Observatörer till Stämman

Anmälda observatörer till årsstämman är:

Per Oldenius, Utbordarvägen 1, anmälde sig 2020-10-16

William Mannerfelt, Propellervägen 8, anmälde sig 2020-11-11


Med Folkhälsomyndighetens nya direktiv om att max 8 personer får samlas i grupp är mötet nu fulltaligt.

Hälsningar Styrelsen