Nyheter

Observatörer


Styrelsen söker observatörer som kan närvara fysiskt vid stämman. Ditt jobb som observatör är tillse att stämman utförs på ett korrekt sätt.

För att kunna medverka som observatör måste du finnas tillgänglig att deltaga fysiskt, torsdagen den 11e Mars 19.00-21.00 i Saltarö Skola

Anmäl er till styrelsen på