Nyheter

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Information om årsstämma 2021 där vi ska avhandla samfällighetens år 2020.

Ni kan läsa handlingarna genom att klicka på den här länken (Observera att filen är 16 MB stor)

Styrelsen har med anledning av pandemin beslutat att genomföra årsstämman med fullmakter som skickats ut till samtliga fastigheter i Norra Kopparmora. I fullmakten har man som ägare till en fastighet möjlighet att rösta utifrån årsmöteshandlingarna som ligger på hemsidan.

Från och med den 24e Februari till och med den 4e Mars har medlemmar möjlighet att maila in frågor till Styrelsen utifrån årsmöteshandlingarna. Frågor och svar publiceras löpande på hemsidan.  Fullmakten ska därefter skickas till styrelsen per post, epost eller lämnas till någon styrelsemedlem senast den 10 Mars 2021. Under årsstämman kommer förutom styrelsen, två utomstående objektiva personer att deltaga.

Vid ytterligare frågor är ni varmt välkomna att kontakta styrelsen via mail.

Med vänliga hälsningar, Styrelsen i Norra Kopparmora Samfällighetsförening