Nyheter

Observatörer till stämman

Anmälda observatörer till årsstämman är:

Per Oldenius, Utbordarvägen 1

William Mannerfelt, Propellervägen 8


Med Folkhälsomyndighetens direktiv om grupper är mötet nu fulltaligt.

Hälsningar Styrelsen