Nyheter

Upplag för kvistar och sly

 

Utefter Tackelvägen så finns det en uppmärkt plats där man får slänga grenar och sly. Viktigt att man lägger stammarna åt samma håll så att de som kommer och flisar kan göra detta på bästa sätt. Viktigt är även att man ser till att det inte ligger kvar grenar på vägen eller sticker ut i körbanan när man är klar.

 

Man får ej lägga stubbar, rötter eller trädgårdsavfall (löv, mossa, gräs). Ej heller byggavfall.

 

Vid missbruk så upphör denna tjänst.