Nyheter

Snöröjning

Fastighetsägarens ansvar.

Fastighetsägaren har ansvar för skottning och sandning på sin egen infart, Snövallar från plogning av vägar som hamnar på infarter till fastigheten är fastighetsägarens ansvar. (Skotta ej ut snön på vägen igen)

För att underlätta för den gemensamma snöröjningen tänk på att:

Parkera inga fordon på vägen eller i vändplanerna. Staket och brevlåda, soptunna, tält befinner sig innanför tomtgränsen. (Obs! tomtgränsen i dom flesta fall går EJ ända fram till vägbanan)

När startar snöröjningen?

Snöröjningen påbörjas normalt när snödjupet är 5-10 cm. (Grus vägarna behöver köras till innan första plogning sker)

Halkbekämpning utförs efter behov. Vid stora snöfall kan det ta tid att snöröja hela området