Nyheter

Ris & Trädfällning

Hej alla goda grannar!

För information så kommer träd att fällas i området de kommande dagarna.

De träd som kommer fällas är antingen döda, skadade eller utgör en säkerhetsrisk.
Företagen som fäller träden kommer att kubba upp dem i mindre bitar för oss boende att ta hand om/använda.
Samtliga av träden står på samfällighetens mark, men i vissa fall kommer trädfällarna att behöva använda fastighetsägarnas mark för att trygga en säker fällning. De fastighetsägare som påverkas har själva ansökt om träden till styrelsen.

Eftersom dessa trädfällningar inte sker i samband med en städdag så är önskan att när vi tar med vedvirket hem till stugan, även tar med oss lite ris ner till rishögen för att underlätta tillgänglighet och allmäntrivsel.

 

Styrelsen har också inlett hantering av flishögen nere vid Tackelvägen men ska innan flisning försöka få en entrepenör som hjälper oss att trycka ihop den ännu mer och justera den bort från vägen. Vi kan alla fortsätta att fylla på den med diverse sly och ris, men försök att då mota bort allt från vägen så att bilar kommer fram och förbi.

 

Trevlig helg önskar Styrelsen