Nyheter

Dammbindning beställt!

Till alla goda grannar:

För information så är dammbindning beställt till vägarna. Arbetet kommer vara utfört senast tisdagen den 20 juni.

Vad är dammbindning?
Dammbindning är en metod som ser till att en grusväg förbättrar sin hållbarhet och stabilitet genom att förbättra sambandet mellan gruspartiklar som orsakar damm. Genom att tillsätta dammbindningsmedel förhindras att vägen blir torr och dammig, samtidigt som det förebygger att grusvägen håller sig säker och hållbar under lång tid framöver. Detta kallas för dammbindning och det finns olika sätt att utföra detta på. Givetvis fortsätter yttre faktorer att påverka känslan av dammiga vägar- såsom ex torka. 

Norra Kopparmora samfällighet använder sig att det miljövänliga dammbindningsmedlet DUSTEX.

Trevlig sommar

Vänliga hälsningar Styrelsen