Inlägg från 2017

2017-04-26 Anmälan av olovlig trädfällning
Styrelsen i Norra Kopparmoras samfällighet har enligt stadgarna som uppgift att värna och ta hand om föreningens mark. Under helgen 14-16/4 har olovlig fällning av träd skett på samfällighetens mark. Det har inte ansökts om godkännande till Skogsvårdsgruppen eller styrelsen, vilket har gjort att vi i styrelsen måste agera utifrån vårt uppdrag. Trädfällningen  kommer att anmälas till polis, kommun och skogsvårdsstyrelsen.