Inlägg från 2016

2016-09-09 Våra tomtgränser
Till samtliga inom Norra Kopparmoras samfällighet önskar styrelsen att vi ser över våra tomtgränser och inte tar våra gemensamma allmänningar i privat besittning, så som att göra väg eller använda som parkering etc.