Nyheter

Hej alla goda grannar. Hoppas sommaren har varit underbar!

Nu är det dags för höstens städdag. 
Lördagen den 7:e oktober syns vi vid pumphuset klockan 10:00 för uppsamling. 

Som vanligt så kommer det behövas både släp och fordon. Ju fler vi har desto snabbare går det.

 

SAVE THE DATE. Mer information kommer. Glöm inte att anmäla er på nedan länk:

Norra Kopparmora Samfällighetsförening - Anmälningslista

 

Varmt välkomna önskar Styrelsen.

Till alla goda grannar:

För information så är dammbindning beställt till vägarna. Arbetet kommer vara utfört senast tisdagen den 20 juni.

Vad är dammbindning?
Dammbindning är en metod som ser till att en grusväg förbättrar sin hållbarhet och stabilitet genom att förbättra sambandet mellan gruspartiklar som orsakar damm. Genom att tillsätta dammbindningsmedel förhindras att vägen blir torr och dammig, samtidigt som det förebygger att grusvägen håller sig säker och hållbar under lång tid framöver. Detta kallas för dammbindning och det finns olika sätt att utföra detta på. Givetvis fortsätter yttre faktorer att påverka känslan av dammiga vägar- såsom ex torka. 

Norra Kopparmora samfällighet använder sig att det miljövänliga dammbindningsmedlet DUSTEX.

Trevlig sommar

Vänliga hälsningar Styrelsen

DATUM 27:e MAJ

Hej kära grannar! 
Det är svårt att tro det just nu, men våren kommer varje år.

Samma sak gäller för samfällighetens städdag.

Se till att boka upp 27:e maj redan nu, för då är det dags att med gemensamma krafter snygga till området inför sommaren.

Det kommer finnas uppgifter för både unga och ... mindre unga, men vi återkommer närmare med agenda för dagen.

Styrelsen välkomnar, som vanligt, förslag på uppgifter som behöver göras. Om det inte får plats på kommande städdag så kommer det en för hösten också.

Anmäl er på genvägen nedan (alternativt från hemsidan under kontakt/anmälningslistor/vårensstäddag):

Anmäl dig till vårens städdag här!

Väl mött
Bästa Hälsningar Styrelsen

Hej alla goda grannar.

Representanter från vår styrelse blev tidigare denna månad inbjudna till informationsmöte med Värmdö Kommun gällande den planerade Gång/Cykelvägen utmed Saltarövägen, som ligger med i pågående detaljplan för Kopparmora 2:224.

Kopparmora 2:224 - Värmdö kommun (varmdo.se)

Syftet med mötet var att informera Samfälligheten som markägare om planprocessen, ge en presentation om projektet, informera om markprocessen, kommunens tidplan samt ge möjlighet för frågor.

Det som presenterades för styrelsen läser ni i helhet nedanför:
Presentation GC-väg & Kopparmora 2:224

Kommunen är nu på väg att efter avhandlat samråd skicka ut planförslaget för granskning. Under granskningen ges myndigheter, sakägare och andra som berörs av planen möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Granskningen planeras genomföras under kvartal 1 – 2023 (under två veckor).


Hej alla grannar och boende i Norra Kopparmora.

Det senaste snöfallet för ett par veckor sedan medförde att ett antal större nedfallna grenar i flera diken i området. Dessa grenar sticker ut i vägbanan och kan förhindra plogningen för kommande snöfall.
Styrelsen ber därför att vi alla slår en extra blick ned i våra "närmaste" diken där vi bor eller går på promenad och ser till att få bort bråten så pass att större fordon kan komma förbi och att plogning kan fortgå.

Trevlig helg!