Nyheter

Styrelsen eftersöker ägaren till släpet som står vid parkeringen nere vid Båtklubben/Röda stugan.

Om inte ägaren ser detta så kanske någon annan vet vem släpet tillhör?
Vänligen maila

 

Kommunen har börjat etableringen av kommunalt vatten för Evlinge. Det innebär att de nu kommer börja gräva från pumpstationen på Lanternvägen via diket över ängen mot Evlingen fotbollsplan. Då de bara gräver på cirka 40 cm djup så blir det inga jättestora ingrepp, däremot kommer det hållas på ett tag.

Kommunen påbörjar det arbetet redan nästa vecka (vecka 9).

 

Nu ligger samtligt material gällande den kommande stämman uppe på hemsidan.

Ni hittar all dokumentation under rubriken "Föreningen"- "Årsmöteshandlingar".

Då stämmodokument endast ska vara tillgängligt för oss boende så måste ni först logga in på hemsidan för att få åtgång till dokumenten.

Styrelsen bistår såklart med hjälp om ni upplever det svårt att få tillgång till handlingarna.

Väl mött

Bästa Hälsningar Styrelsen

 

För information så kommer Värmdö kommun att påbörja ett schaktarbete vid gamla Saltarövägen den 10/1.

De kommer att montera ventil på befintlig ledning och då de har ledningsrätten på sin sida så behövs ingen ytterligare åtgärd från varken Värmdö kommun eller Norra Kopparmoras samfällighetsförening i dagsläget.

 

Det ska inte vara krångligt att skicka in motioner.
Däremot bör det vara noga genomtänkt.
Har ni frågor så tveka inte att bolla dem med styrelsen för att motionen ska bli så komplett som möjligt.
Nedan hittar ni riktlinjer för hur man önskvärt skriver en motion. Styrelsen kommer hantera samtliga inkomna motioner oavsett struktur.

Lycka till!