Nyheter

DATUM 27:e MAJ

Hej kära grannar! 
Det är svårt att tro det just nu, men våren kommer varje år.

Samma sak gäller för samfällighetens städdag.

Se till att boka upp 27:e maj redan nu, för då är det dags att med gemensamma krafter snygga till området inför sommaren.

Det kommer finnas uppgifter för både unga och ... mindre unga, men vi återkommer närmare med agenda för dagen.

Styrelsen välkomnar, som vanligt, förslag på uppgifter som behöver göras. Om det inte får plats på kommande städdag så kommer det en för hösten också.

Anmäl er på genvägen nedan (alternativt från hemsidan under kontakt/anmälningslistor/vårensstäddag):

Anmäl dig till vårens städdag här!

Väl mött
Bästa Hälsningar Styrelsen

Hej alla goda grannar.

Representanter från vår styrelse blev tidigare denna månad inbjudna till informationsmöte med Värmdö Kommun gällande den planerade Gång/Cykelvägen utmed Saltarövägen, som ligger med i pågående detaljplan för Kopparmora 2:224.

Kopparmora 2:224 - Värmdö kommun (varmdo.se)

Syftet med mötet var att informera Samfälligheten som markägare om planprocessen, ge en presentation om projektet, informera om markprocessen, kommunens tidplan samt ge möjlighet för frågor.

Det som presenterades för styrelsen läser ni i helhet nedanför:
Presentation GC-väg & Kopparmora 2:224

Kommunen är nu på väg att efter avhandlat samråd skicka ut planförslaget för granskning. Under granskningen ges myndigheter, sakägare och andra som berörs av planen möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Granskningen planeras genomföras under kvartal 1 – 2023 (under två veckor).


Hej alla grannar och boende i Norra Kopparmora.

Det senaste snöfallet för ett par veckor sedan medförde att ett antal större nedfallna grenar i flera diken i området. Dessa grenar sticker ut i vägbanan och kan förhindra plogningen för kommande snöfall.
Styrelsen ber därför att vi alla slår en extra blick ned i våra "närmaste" diken där vi bor eller går på promenad och ser till att få bort bråten så pass att större fordon kan komma förbi och att plogning kan fortgå.

Trevlig helg!

Hej alla goda grannar!

För information så kommer träd att fällas i området de kommande dagarna.

De träd som kommer fällas är antingen döda, skadade eller utgör en säkerhetsrisk.
Företagen som fäller träden kommer att kubba upp dem i mindre bitar för oss boende att ta hand om/använda.
Samtliga av träden står på samfällighetens mark, men i vissa fall kommer trädfällarna att behöva använda fastighetsägarnas mark för att trygga en säker fällning. De fastighetsägare som påverkas har själva ansökt om träden till styrelsen.

Eftersom dessa trädfällningar inte sker i samband med en städdag så är önskan att när vi tar med vedvirket hem till stugan, även tar med oss lite ris ner till rishögen för att underlätta tillgänglighet och allmäntrivsel.

 

Styrelsen har också inlett hantering av flishögen nere vid Tackelvägen men ska innan flisning försöka få en entrepenör som hjälper oss att trycka ihop den ännu mer och justera den bort från vägen. Vi kan alla fortsätta att fylla på den med diverse sly och ris, men försök att då mota bort allt från vägen så att bilar kommer fram och förbi.

 

Trevlig helg önskar Styrelsen

Hej alla goda grannar.

Vi vill bara påminna alla om att höstens städdag börjar att närma sig.

24 September

Klockan 10:00 (Möts upp vid Pumphuset/Lekängen).

Anmälan sker på nedan länk:
Norra Kopparmora Samfällighetsförening - Anmälningslistor

Eller direkt under fliken kontakt/anmälningslistor.
Glöm inte att ni måste logga in på hemsidan först.

Det blir aktiviteter såsom:
- Hantering av redan nedsågade träd.
- Fylla på potthål
- Rensa ogräs vid brevlådor
- Göra samfällighetens stigar framkomliga.
Och mycket mer...
Som vanligt bjuds det på korvgrillning, fika och lotteri.
Som alltid är det brist släp och bilar, så kan ni bidra med det så är vi tacksamma.
Vi syns den 24:e september.
Bästa hälsningar Styrelsen