Nyheter

Så, tillsammans med Södra Kopparmora har vi till vintern 2021 och förhoppningsvis kommande vintrar i många år framöver inlett ett samarbete och signerat ett snöröjningsavtal med Kaarles mark och schakt. De kommer ploga våra områden med en 11 tons maskin för att säkerställa att det finns ordentligt med kapacitet. Kaarles har från flera håll fått goda referenser och vi hoppas att boende kommer uppskatta vår nya entreprenör.

Fastighetsägarens ansvar.

Fastighetsägaren har ansvar för skottning och sandning på sin egen infart, Snövallar från plogning av vägar som hamnar på infarter till fastigheten är fastighetsägarens ansvar. (Skotta ej ut snön på vägen igen)

För att underlätta för den gemensamma snöröjningen tänk på att:

Parkera inga fordon på vägen eller i vändplanerna. Staket och brevlåda, soptunna, tält befinner sig innanför tomtgränsen. (Obs! tomtgränsen i dom flesta fall går EJ ända fram till vägbanan)

När startar snöröjningen?

Snöröjningen påbörjas normalt när snödjupet är 5-10 cm. (Grus vägarna behöver köras till innan första plogning sker)

Halkbekämpning utförs efter behov. Vid stora snöfall kan det ta tid att snöröja hela området

Skadegörelse/vandalisering under kvällen, natten den 2021-11-20 har någon/några kastat sten på lampan och krossat den.

Kopparmora 2:228 (Norra Kopparmora Samfällighetsförening) har förnyat sitt marklov för trädfällning. I Norra Kopparmora råder det ett generellt trädfällningsförbud sedan 1963, så för att föreningen ska kunna följa Skogsstyrelsen skogsvårdsplan och kunna sköta om skogen, måste föreningen ansöka om marklov för detta hos Värmdö Kommun. Där av så har alla fastighetsägare som har fastigheter som gränsar till föreningens mark fått meddelande om kungörelse.