Nyheter

Kopparmora 2:228 (Norra Kopparmora Samfällighetsförening) har förnyat sitt marklov för trädfällning. I Norra Kopparmora råder det ett generellt trädfällningsförbud sedan 1963, så för att föreningen ska kunna följa Skogsstyrelsen skogsvårdsplan och kunna sköta om skogen, måste föreningen ansöka om marklov för detta hos Värmdö Kommun. Där av så har alla fastighetsägare som har fastigheter som gränsar till föreningens mark fått meddelande om kungörelse.