Nyheter

Det har varit svalt intresse för detta. Vi söker mer medlemmar till detta syfte. Se nedan:

Hej Medlemmar i Norra Kopparmoras samfällighet,

Styrelsen letar efter frivilliga personer att ta på sig rollen som kvartersansvarig.
Som kvartersansvarig har du en samordnande roll för ditt "kvarter".
Tanken är att man samlar in tankar och ideer om saker som behöver underhållas i sitt kvarter.
Det kan vara allt från städning av de gemensamma ytorna till att röja sly etc.
Dessa sysslor utförs sedan under året med hjälp av grannar i kvarteret.

Är du intresserad att ta en samordnande roll?
Hör av dig till mig på

Hälsningar Frank Sheiakh

Under perioden 1 november till 1 april har samfälligheten anlitat Kaarles Mark och Schakt AB, att ploga och halkbekämpa gator och vändplaner. (all kontakt med entreprenören sköter styrelsen)

Husägarens ansvar
Husägaren har ansvar för skottning och sandning på sin egen infart. Snövallar från plogning av vägar, som hamnar på infarter till fastigheter är fastighetsägarens ansvar. (kasta ej ut snön på vägen igen)

För att underlätta för den gemensamma snöröjningen tänk på att:

Parkera inga fordon på vägen eller i vändplanerna
Staket och brevlåda, soptunna, tält befinner sig innanför tomtgränsen. (Obs! tomtgränsen i dom flesta fall går ej ända fram till vägbanan)
När startar snöröjningen?
Snöröjningen påbörjas normalt när snödjupet är 5-10 cm. Halkbekämpning utförs efter behov. Vid stora snöfall kan det ta tid att snöröja hela området.

Mvh Styrelsen Norra Kopparmora

Hej Medlemmar i Norra Kopparmoras samfällighet,

Styrelsen letar efter frivilliga personer att ta på sig rollen som kvartersansvarig.
Som kvartersansvarig har du en samordnande roll för ditt "kvarter".
Tanken är att man samlar in tankar och ideer om saker som behöver underhållas i sitt kvarter.
Det kan vara allt från städning av de gemensamma ytorna till att röja sly etc.
Dessa sysslor utförs sedan under året med hjälp av grannar i kvarteret.

Är du intresserad att ta en samordnande roll?
Hör av dig till mig på

Hälsningar Frank Sheiakh