Nyheter

Styrelsen har lagt ut stenar för att försöka förhindra motorfordon, men dessa har flyttats eller körts runt. I ytterligare ett försök att stävja detta har permanenta hinder i Utbordar backen samt övergången till Evlinge vid Lanternvägen satts upp. Det går att passera med cykel, barnvagn, rullator samt rullstol.

Hälsningar Styrelsen


[word_balloon id="6" size="M" position="L" name_position="under_avatar" radius="true" avatar_shadow="true" name="Medlem" balloon="think" balloon_shadow="true" icon_type="question" icon_position="center" icon_size="M" icon_fill="#ff0800" icon_stroke_width="1"]

Vad menar ni med att fullmakten ” skickas till samtliga fastigheter i Norra Kopparmora”? Hemadressen för ägarna eller?

[/word_balloon]
[word_balloon id="5" size="M" position="R" name_position="under_avatar" radius="true" avatar_shadow="true" name="" balloon="talk" balloon_shadow="true"]

Fullmakterna skickas till samma adress som fakturan, dvs, folkbokföringsadressen till det översta namnet på debiteringslängden.

[/word_balloon]

[word_balloon id="6" size="M" position="L" name_position="under_avatar" radius="true" avatar_shadow="true" name="Medlem" balloon="think" balloon_shadow="true" icon_type="question" icon_position="center" icon_size="M" icon_fill="#ff0800" icon_stroke_width="1"]

Det hänvisas till Riksförbundet för enskilda vägar om att stämman måste hållas innan årsmötet ? Vet inte vad det är för förbund och jag trodde att det var länsstyrelsen som var tillsynsmyndighet för samfälligheter.

[/word_balloon]
[word_balloon id="5" size="M" position="R" name_position="under_avatar" radius="true" avatar_shadow="true" name="" balloon="talk" balloon_shadow="true"]

REV är den organisation som vi tar hjälp av för att tolka lagar och regler. De har tolkat länsstyrelsens regler och kommit fram till att vi måste hålla stämman innan årsskiftet. Läs gärna deras rekommendationer här.

[/word_balloon]

[word_balloon id="6" size="M" position="L" name_position="under_avatar" radius="true" avatar_shadow="true" name="Medlem" balloon="think" balloon_shadow="true" icon_type="question" icon_position="center" icon_size="M" icon_fill="#ff0800" icon_stroke_width="1"]

Kan man skicka in scannad fullmakten via mail också?

[/word_balloon]
[word_balloon id="5" size="M" position="R" name_position="under_avatar" radius="true" avatar_shadow="true" name="" balloon="talk" balloon_shadow="true"]

Ja det går bra

[/word_balloon]

[word_balloon id="7" size="M" position="L" name_position="under_avatar" radius="true" avatar_shadow="true" name="Anne Sang Samuelsson" balloon="think" balloon_shadow="true" icon_type="question" icon_position="center" icon_size="M" icon_fill="#ff0800" icon_stroke_width="1"]

Hej tycker att ni ska publicera namn på hemsidan från den som skickar in en fråga kring årsmötet.
Detta görs vid den fysiska stämman och nu när det är digitalt är det än viktigare att veta det är en legitim frågeställare.

[/word_balloon]
[word_balloon id="5" size="M" position="R" name_position="under_avatar" radius="true" avatar_shadow="true" name="" balloon="talk" balloon_shadow="true"]

Styrelsen har valt att inte publicera namnen, eftersom man skall ha samtycke till detta.

[/word_balloon]

[word_balloon id="6" size="M" position="L" name_position="under_avatar" radius="true" avatar_shadow="true" name="Medlem" balloon="think" balloon_shadow="true" icon_type="question" icon_position="center" icon_size="M" icon_fill="#ff0800" icon_stroke_width="1"]

Skulle vilja veta vad kostnaden 76623 kr för lekängen består av. Ser att 17113 kr är flaggstång. Vad är de andra kostnaderna för något ?

[/word_balloon]
[word_balloon id="5" size="M" position="R" name_position="under_avatar" radius="true" avatar_shadow="true" name="" balloon="talk" balloon_shadow="true"]

Kostnader lekängen:
Flaggstång 17113:-
Lekplatsbesiktning 4375:-
Ny sand 2500:-
El material till flaggstång 5688:-
Gräsklippning 18000:-
Resterande skulle ha legat på underhåll grönområden  klippning 28947:-

[/word_balloon]
[word_balloon id="6" size="M" position="L" name_position="under_avatar" radius="true" avatar_shadow="true" name="Medlem" balloon="think" balloon_shadow="true" icon_type="question" icon_position="center" icon_size="M" icon_fill="#ff0800" icon_stroke_width="1"]

Ni har tagit upp elledning tillflaggstången under rep o underhåll fastigheter.Nu finns kostnader på två ställen för samma sak.11070 plus 5688. Stämmer detta? 
Underhåll grönområden klippning på 28947 kr gäller alltså inte lekängen utan vilket område?

[/word_balloon]
[word_balloon id="5" size="M" position="R" name_position="under_avatar" radius="true" avatar_shadow="true" name="" balloon="talk" balloon_shadow="true"]

Ang elinstallationen så stämmer det. Eftersom vi blev tvungna att göra om en del el i pumphuset, för att kunna dra fram el till flaggstången. Där av är kostnaden för elinstallationen uppdelad på två ställen.
Klippningen gäller hela ängen som ligger emellan Kopparmoravägen, Kryssvägen upp till Toftvägen.

[/word_balloon]

[word_balloon id="6" size="M" position="L" name_position="under_avatar" radius="true" avatar_shadow="true" name="Medlem" balloon="think" balloon_shadow="true" icon_type="question" icon_position="center" icon_size="M" icon_fill="#ff0800" icon_stroke_width="1"]

I resultatrapporten för 2019 finns en kostnad för taxiresor. Är det någon som behöver åka taxi till styrelsemötet ?

[/word_balloon]
[word_balloon id="5" size="M" position="R" name_position="under_avatar" radius="true" avatar_shadow="true" name="" balloon="talk" balloon_shadow="true"]

Taxi från Djurönäset efter styrelsens julavslutning.

[/word_balloon]

[word_balloon id="6" size="M" position="L" name_position="under_avatar" radius="true" avatar_shadow="true" name="Medlem" balloon="think" balloon_shadow="true" icon_type="question" icon_position="center" icon_size="M" icon_fill="#ff0800" icon_stroke_width="1"]

2019 var kostnaden 3157. 2020 budgeterat 12000. Varför? Vad består kostnaden av ?

[/word_balloon]
[word_balloon id="5" size="M" position="R" name_position="under_avatar" radius="true" avatar_shadow="true" name="" balloon="talk" balloon_shadow="true"]

Det är budgeterat 12000:- för eventuella kostnader för lokal och fika.

[/word_balloon]
[word_balloon id="6" size="M" position="L" name_position="under_avatar" radius="true" avatar_shadow="true" name="Medlem" balloon="think" balloon_shadow="true" icon_type="question" icon_position="center" icon_size="M" icon_fill="#ff0800" icon_stroke_width="1"]

Hej Kostnader på 12000 är ju inte godkänd på årsmöte för år 2020.
Så jag utgår ifrån att det inte finns några sådana kostnader.

[/word_balloon]
[word_balloon id="5" size="M" position="R" name_position="under_avatar" radius="true" avatar_shadow="true" name="" balloon="talk" balloon_shadow="true"]

Hej! det stämmer att budgeten inte är godkänd. Så inga kostnader är godkända ännu av Stämman. Eftersom stämman inte blev utav i mars som planerat, pga av rådande pandemi. 

[/word_balloon]

[word_balloon id="6" size="M" position="L" name_position="under_avatar" radius="true" avatar_shadow="true" name="Medlem" balloon="think" balloon_shadow="true" icon_type="question" icon_position="center" icon_size="M" icon_fill="#ff0800" icon_stroke_width="1"]

När är datumet och tiden för årsstämman?

[/word_balloon]
[word_balloon id="5" size="M" position="R" name_position="under_avatar" radius="true" avatar_shadow="true" name="" balloon="talk" balloon_shadow="true"]

Preliminärt kommer årsstämma ske i Saltarö skola den 24/11 kl 19.00 vi har ännu inte fått bekräftelse på att lokalen är ledig.

[/word_balloon]

[word_balloon id="6" size="M" position="L" name_position="under_avatar" radius="true" avatar_shadow="true" name="Medlem" balloon="think" balloon_shadow="true" icon_type="question" icon_position="center" icon_size="M" icon_fill="#ff0800" icon_stroke_width="1"]

Enligt hemsidan består Norra Kopparmora av 221 fastighetsägare. Hur tänkte styrelsen när man kom fram till att det endast är två utomstående observatörer som kommer att närvara vid årsstämman?

[/word_balloon]
[word_balloon id="5" size="M" position="R" name_position="under_avatar" radius="true" avatar_shadow="true" name="" balloon="talk" balloon_shadow="true"]

Styrelsen ville att det skulle vara en transparens i hur årsstämman utförs  där av förslaget med observatörer.  Men då vi inte vill samla ihop fler personer i samma rum än nödvändigt under rådande pandemi gavs förslaget om två objektiva observatörer. Om vi får ett intresse av flera medlemmar att delta på stämman som observatörer så tar vi in så många som lokalen klarar av utifrån folkhälsomyndighetens rekommendationer.

[/word_balloon]

[word_balloon id="6" size="M" position="L" name_position="under_avatar" radius="true" avatar_shadow="true" name="Medlem" balloon="think" balloon_shadow="true" icon_type="question" icon_position="center" icon_size="M" icon_fill="#ff0800" icon_stroke_width="1"]

Enligt kallelsen finns det för närvarande 9 personer i styrelsen. Enligt uppgifter för 2020 är det 221 fastighetsägare, 105 + 116, som är boende i området. Myndigheternas rekommendationer är 50 personer vid arrangemang.
Med anledning av detta anser jag att två utomstående observatörer ej är förenligt med min uppfattning om insyn och förväntad demokrati. Mitt förslag är att styrelsen beslutar om att utöka antalet observatörer till 41 personer.

[/word_balloon]
[word_balloon id="5" size="M" position="R" name_position="under_avatar" radius="true" avatar_shadow="true" name="" balloon="talk" balloon_shadow="true"]

Styrelsen ville att det skulle vara en transparens i hur årsstämman utförs  där av förslaget med observatörer.  Men då vi inte vill samla ihop fler personer i samma rum än nödvändigt under rådande pandemi gavs förslaget om två objektiva observatörer. Om vi får ett intresse av flera medlemmar att delta på stämman som observatörer så tar vi in så många som lokalen klarar av utifrån folkhälsomyndighetens rekommendationer.

[/word_balloon]

[word_balloon id="6" size="M" position="L" name_position="under_avatar" radius="true" avatar_shadow="true" name="Medlem" balloon="think" balloon_shadow="true" icon_type="question" icon_position="center" icon_size="M" icon_fill="#ff0800" icon_stroke_width="1"]

Enär vi i skrivande stund ej vet om hur nästkommande år/stämma kommer att kunna genomföras är det enligt kallelsen en plats vakant som suppleant. Enligt stadgarna skall styrelsen bestå av 2 suppleanter. Mitt förslag är att denna vakanta plats ersätts med en ny suppleant vid denna årsstämma, se fullmakten punkt 17.

[/word_balloon]
[word_balloon id="5" size="M" position="R" name_position="under_avatar" radius="true" avatar_shadow="true" name="" balloon="talk" balloon_shadow="true"]

Angående den vakans på suppleant som just nu råder har vi i samråd med valberedningen tänkt att avvakta någon förändring av styrelsen eftersom det vid nästa årsstämma kommer bli ett nyval av hela styrelsen.

[/word_balloon]
[word_balloon id="7" size="M" position="L" name_position="under_avatar" radius="true" name="Anne Sang Samuelsson" balloon="think" balloon_shadow="true"][/word_balloon]
[word_balloon id="5" size="M" position="R" name_position="under_avatar" radius="true" name="" balloon="talk" balloon_shadow="true"][/word_balloon]

Listan uppdaterades den 3e November 2020

Hälsningar Styrelsen

Styrelsen söker observatörer som kan närvara fysiskt vid stämman. Ditt jobb som observatör är tillse att stämman utförs på ett korrekt sätt. Datum för stämman bestäms utifrån medverkandes kalendrar.

Anmäl er till styrelsen på

Styrelsen kommer ej att arrangera några städdagar under pågående Covid-19 pandemi, detta gäller tills vidare. Om medlemmar vill arrangera inofficiella städgrupper får de gärna kontakta styrelsen.

Hälsningar Styrelsen

 

Styrelsen vill påminna sina medlemmar att våra officiella informationsvägar är via hemsidan, epost eller brev. Kontakta gärna styrelsen på

 

Hälsningar Styrelsen