Nyheter

För information så kommer Värmdö kommun att påbörja ett schaktarbete vid gamla Saltarövägen den 10/1.

De kommer att montera ventil på befintlig ledning och då de har ledningsrätten på sin sida så behövs ingen ytterligare åtgärd från varken Värmdö kommun eller Norra Kopparmoras samfällighetsförening i dagsläget.

 

Det ska inte vara krångligt att skicka in motioner.
Däremot bör det vara noga genomtänkt.
Har ni frågor så tveka inte att bolla dem med styrelsen för att motionen ska bli så komplett som möjligt.
Nedan hittar ni riktlinjer för hur man önskvärt skriver en motion. Styrelsen kommer hantera samtliga inkomna motioner oavsett struktur.

Lycka till!

Ny hemsida, nytt utseende!Nu i första skedet byter vi ut plattformen och flyttar informationen. Hemsidan är nu anpassad  för både mobil, platta och desktop(dator).Är du fastighetsägare i Norra Kopparmoras samfällighet så kan du logga in högst upp i höger hörn på sidan.(första gången du loggar in så behöver du generera en inlogg och ett lösenord. Du behöver också invänta ett godkännande från administratör innan du kan logga in och ta del av mer information. När du blivit godkänd meddelas du via ett generiskt email)Du kan även prenumerera på automatiska nyhetsbrev (varje gång en nyhet läggs upp så får du en notifikation). Ovan är bara ett par exempel vad den nya hemsidan har att erbjuda. I en första anblick så ser man kanske ingen jätteskillnad, men det är viktigt att komma ihåg att logiken bakom den nya hemsidan är anpassad och uppdaterad för att klara av dagens digitala förutsättningar. Styrelsen behöver även er boende input och hjälp att fylla på med innehåll i framtiden. Ser vi saker på hemsidan som inte fungerar eller ser fel ut så mejlar vi till och påpekar det. Styrelsen eftersöker även fina naturbilder att ha med på hemsidan. Har ni några som ni vill dela med er av så mejla dom till styrelsen. Ju fler egna bilder, desto personligare blir hemsidan. Väl mött önskar styrelsen

Så, tillsammans med Södra Kopparmora har vi till vintern 2021 och förhoppningsvis kommande vintrar i många år framöver inlett ett samarbete och signerat ett snöröjningsavtal med Kaarles mark och schakt. De kommer ploga våra områden med en 11 tons maskin för att säkerställa att det finns ordentligt med kapacitet. Kaarles har från flera håll fått goda referenser och vi hoppas att boende kommer uppskatta vår nya entreprenör.

Fastighetsägarens ansvar.

Fastighetsägaren har ansvar för skottning och sandning på sin egen infart, Snövallar från plogning av vägar som hamnar på infarter till fastigheten är fastighetsägarens ansvar. (Skotta ej ut snön på vägen igen)

För att underlätta för den gemensamma snöröjningen tänk på att:

Parkera inga fordon på vägen eller i vändplanerna. Staket och brevlåda, soptunna, tält befinner sig innanför tomtgränsen. (Obs! tomtgränsen i dom flesta fall går EJ ända fram till vägbanan)

När startar snöröjningen?

Snöröjningen påbörjas normalt när snödjupet är 5-10 cm. (Grus vägarna behöver köras till innan första plogning sker)

Halkbekämpning utförs efter behov. Vid stora snöfall kan det ta tid att snöröja hela området