Nyheter


Styrelsen söker observatörer som kan närvara fysiskt vid stämman. Ditt jobb som observatör är tillse att stämman utförs på ett korrekt sätt.

För att kunna medverka som observatör måste du finnas tillgänglig att deltaga fysiskt, torsdagen den 11e Mars 19.00-21.00 i Saltarö Skola

Anmäl er till styrelsen på

Årets stämma kommer att genomföras på samma sätt som förra året, dvs. med hjälp av fullmakter.

  • Sista datum att inkomma med motioner är Söndagen den 31 Januari
  • Fullmakter samt kallelse till stämman skickas ut tillsammans med fakturan.
  • Årsmöteshandlingar kommer att publiceras på hemsidan senast Onsdagen den 24 Februari
  • Frågor och Svar gällande årsmöteshandlingar sker mellan den 24 Februari och den 4 Mars
  • Fullmakten måste vara styrelsen tillhanda senast Onsdagen den 10 Mars
  • Årsstämman kommer att genomföras Torsdagen den 11 Mars

Med vänliga hälsningar, Styrelsen