Nyheter

 

Parkeringsförbud- Våra vägar. (rekommendation från styrelsen med majoritet på stämman) I
helgen sattes förbudsskyltar upp vid båda våra infarter till Kopparmora. Värmdö kommun
har utfärdat en lokal trafikföreskrift för vårat område, som ett ytterligare stöd för att det
råder parkeringsförbud.

 

Så vad innebär detta för oss? I praktiken inte så mycket, förutom att det är parkeringsförbud på samtliga av våra vägar. Ser ni fordon som står fel så kontakta styrelsen. Styrelsen hanterar det därefter enligt bästa förmåga.

 

 

 

 

 

Utefter Tackelvägen så finns det en uppmärkt plats där man får slänga grenar och sly. Viktigt att man lägger stammarna åt samma håll så att de som kommer och flisar kan göra detta på bästa sätt. Viktigt är även att man ser till att det inte ligger kvar grenar på vägen eller sticker ut i körbanan när man är klar.

 

Man får ej lägga stubbar, rötter eller trädgårdsavfall (löv, mossa, gräs). Ej heller byggavfall.

 

Vid missbruk så upphör denna tjänst.