Nyheter

Årets stämma kommer att genomföras på samma sätt som förra året, dvs. med hjälp av fullmakter.

  • Sista datum att inkomma med motioner är Söndagen den 31 Januari
  • Fullmakter samt kallelse till stämman skickas ut tillsammans med fakturan.
  • Årsmöteshandlingar kommer att publiceras på hemsidan senast Onsdagen den 24 Februari
  • Frågor och Svar gällande årsmöteshandlingar sker mellan den 24 Februari och den 4 Mars
  • Fullmakten måste vara styrelsen tillhanda senast Onsdagen den 10 Mars
  • Årsstämman kommer att genomföras Torsdagen den 11 Mars

Med vänliga hälsningar, Styrelsen