Nyheter

Under perioden 1 november till 1 april har samfälligheten anlitat Kaarles Mark och Schakt AB, att ploga och halkbekämpa gator och vändplaner. (all kontakt med entreprenören sköter styrelsen)

Husägarens ansvar
Husägaren har ansvar för skottning och sandning på sin egen infart. Snövallar från plogning av vägar, som hamnar på infarter till fastigheter är fastighetsägarens ansvar. (kasta ej ut snön på vägen igen)

För att underlätta för den gemensamma snöröjningen tänk på att:

Parkera inga fordon på vägen eller i vändplanerna
Staket och brevlåda, soptunna, tält befinner sig innanför tomtgränsen. (Obs! tomtgränsen i dom flesta fall går ej ända fram till vägbanan)
När startar snöröjningen?
Snöröjningen påbörjas normalt när snödjupet är 5-10 cm. Halkbekämpning utförs efter behov. Vid stora snöfall kan det ta tid att snöröja hela området.

Mvh Styrelsen Norra Kopparmora

Hej Medlemmar i Norra Kopparmoras samfällighet,

Styrelsen letar efter frivilliga personer att ta på sig rollen som kvartersansvarig.
Som kvartersansvarig har du en samordnande roll för ditt "kvarter".
Tanken är att man samlar in tankar och ideer om saker som behöver underhållas i sitt kvarter.
Det kan vara allt från städning av de gemensamma ytorna till att röja sly etc.
Dessa sysslor utförs sedan under året med hjälp av grannar i kvarteret.

Är du intresserad att ta en samordnande roll?
Hör av dig till mig på

Hälsningar Frank Sheiakh

Välkomna till Norra Kopparmoras andra städdag för hösten.

Var:

Vi träffas vid gröna pumphuset bredvid fotbollsplanen (Kopparmoravägen 40-42)

När:

Lördag den 19/10 kl 11.00.

Får vi nåt att tugga på?

Grillning och kokt korv kl. 14.00.

Övrigt:

Det är ganska få anmälda så sluttiden kan variera, men vi håller inte på längre än till 16.00.

Arbetsuppgifter:

  • Rensa sly och grenar som hänger ut över våra vägar
  • Elda
  • Gräva ner skyddsrör för en elledning till flaggstången på fotbollsplanen
  • Plocka skräp

För detta behövs följande verktyg:

  • Sekatör
  • Grensax
  • Grensax på teleskoprör
  • Grävspade (Spetsig)

Väl mött på lördag hälsar Styrelsen.

Nu är det dags att boka in Norra Kopparmoras städdagar för hösten.
Lördag 12/10
Lördag 19/10

Tiderna är 11,00-16,00

Samling vid Pumphuset Kopparmoravägen 40-42

Arbetsuppgifter:
Har ni förslag på områden som behöver ses över maila styrelsen.
Frigöra vägarna så inga grenar eller kvistar hänger ut i körbanan.
Mer info om uppgifter och hur dagarna kommer genomföras återkommer vi med.

Ses i oktober
Med vänlig hälsning Styrelsen

Hej!
Styrelsen har idag haft ett extra styrelsemöte, och kommit fram till att styrelsen inte kommer kalla till någon extrastämma.
Eftersom det inte kommit in någon formel begäran från medlemmarna, det krävs 10% som vill detta.
Styrelsen kommer bevaka servitutsvägen, cykelbanan, fastighetsreglering och samfällighetsavgiften.
Har medlemmar synpunkter angående Kopparmora 2:224 så skicka dessa själva till kommunen senast 14/9, ni kan använda Norra Kopparmoras fastighetsbetäckning 2:228.