Nyheter

Nu är det dags att boka in Norra Kopparmoras städdagar för hösten.
Lördag 12/10
Lördag 19/10

Tiderna är 11,00-16,00

Samling vid Pumphuset Kopparmoravägen 40-42

Arbetsuppgifter:
Har ni förslag på områden som behöver ses över maila styrelsen.
Frigöra vägarna så inga grenar eller kvistar hänger ut i körbanan.
Mer info om uppgifter och hur dagarna kommer genomföras återkommer vi med.

Ses i oktober
Med vänlig hälsning Styrelsen

Hej!
Styrelsen har idag haft ett extra styrelsemöte, och kommit fram till att styrelsen inte kommer kalla till någon extrastämma.
Eftersom det inte kommit in någon formel begäran från medlemmarna, det krävs 10% som vill detta.
Styrelsen kommer bevaka servitutsvägen, cykelbanan, fastighetsreglering och samfällighetsavgiften.
Har medlemmar synpunkter angående Kopparmora 2:224 så skicka dessa själva till kommunen senast 14/9, ni kan använda Norra Kopparmoras fastighetsbetäckning 2:228.

 

Nu är nästan badet helt i ordning inför sommarsäsongen. Länsen ligger ute, botten har blivit undersökt av dykare och bryggorna har blivit lagade. En ny flotte är beställd och ska levereras i början av juli.

 

Bajamajan är på plats. Vi ber alla om att ta hand om de skräp som ni tar ner till stranden. Så att vi håller badplatsen ren och fin!

 

Nu hoppas vi på en härlig badsommar!

I början av juni saltades vägarna för att binda dammet på våra grusvägar. Detta kommer ske vidare utifrån väder och vägarnas behov. Vi är restriktiva för djur och natur med saltning men självklart måste vägarna tas om hand.

Dikesklippning har blivit utförd för att hålla bra sikt längs med våra vägar.

Midsommarstången kläs med gemensamma krafter kl. 19:00 den 20 juni.


Traditionsenligt midsommarfirande på lekängen i Norra Kopparmora. Med sång, musik, lekar, försäljning och lotterier. Här finns något för alla.
Välkommen till Norra Kopparmoras midsommarfirande!


15:00 Midsommarstången reses. Sång, musik och dans.
15:30 Vilar våra trötta fötter och möjlighet att ta fram sin fikakorg. 16:15 Dans runt midsommarstången.
16:45 Dragkamp.
17:00 heder&tack. Nu var det slut…
Arrangör: Norra Kopparmora samfällighetsförening