Nyheter

Midsommar

Att vara eller icke vara... det är frågan.

Förslaget att anlita en entrepenör till midsommarfirande, röstades ned på föregående års stämma. Styrelsen kommer därför inte att driva ett samordnat  högtidsfirande för midsommar då det saknar tillräcklig grund.

Styrelsen bistår självklart att distribuera ut eventuellt firande på hemsidan om det visar sig att det finns enskilda intressenter och initiativtagare i form av grannar och boende som vill samordna ett gemensamt firande och behöver hjälp att nå ut med information.

Bästa Hälsningar styrelsen.