Viltvårdare:
Samfälligheten har tre viltvårdare att kontakta ifall det skulle behövas. Anledningen till att viltvård ska bedrivas i området är det markägaransvar som åligger markägaren (i detta fall Samfälligheten) enligt jaktlagen. Detta ansvar innebär att allt vilt ska vårdas i syfte att bevara arter och främja en lämlig utveckling av viltstammarna. Jaktligt är Norra Kopparmora klassat som tätbebyggt område, varför den som jagar ska ha ett personligt skottlossningstillstånd utfärdat av polisen, jägarexamen, statligt jaktkort och för viltslaget godkänt vapen med licens.

Jakt områdesavtal:Sven Beijer Jakt-områdesavtal-Sven-Beijer-1.pdf   
Jakt områdesavtal:Roger Johansson Jakt-områdesavtal-Roger-Johansson-1.pdf  
Jakt områdesavtal Joakim Torniainen Jakt-områdesavtal-Joakim-Torniainen.pdf 

Viltvårdplan: En reviderad viltvårdplan för Norra Kopparmora samfällighet hittar du här:
1-Viltvårdsplan-för-Norra-Kopparmora.pdf

Husdjur
Alla husdjur kräver vård och tillsyn. Se därför till att ha en god kontroll över ditt husdjur. Det är inte tillåtet att ha lösspringande hundar i vårt område. Under tiden 1 mars till 20 augusti måste du hålla din hund under extra stor uppsikt när ni är ute i naturen. Det framgår av § 16 i lagen (SFS 2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. När du är på promenad med din hund måste du ta med påsar och plocka upp efter hunden samt också ta med påsarna hem. Då blir det trevligare för både barn och vuxna i området att vistas ute i naturen, på våra vägar och promenadstigar.
När du besöker hundbadet med din hund kan den av naturliga skäl inte vara kopplad hela tiden, men du har skyldighet att hålla hunden under noggrann uppsikt. Tänk också på, att många barn och vuxna är rädda för hundar, i synnerhet lösspringande hundar.
Om du är kattägare är det din skyldighet att ha katt på ett sådant sätt, att den inte stör din omgivning.

 

Parkslide:
Parksliden är något av Nordens bambu. Den kan bli mer än två meter hög under en sommar. Under september till oktober blommar den med vitaktiga vippor som sitter i bladvecken.
Under vintern vissnar den ner, men rötterna under jord är kvar och de kan ligga djupt. Kapar man rötterna kan varje liten rotbit ge upphov till en ny planta. Det är snarare så att livsgnistan triggas om man försöker gräva bort växten. Den sprider sig i sidled med underjordiska utlöpare så det kan dyka upp nya plantor ett par meter bort.


Nedan följer berättelsen om våra goda grannar Håkan & Ulrikas kamp för att bli av med Parkslide på sin tomt. Om någon annan i samfälligheten vill få mer information och också kämpar med att få bort växten, så bistår Håkan och Ulrika med support. 

Såhär gjorde vi:
Vi hämtade en parkslide från Östergötland som vi hade i åtskilliga år. Den växte sig säker två meter hög och var väldigt dekorativ tyckte vi, speciellt på höstarna med sina blomvippor.

Första årets utrotningsförsök:
Vi klippte ner busken och grävde upp de rötter vi såg, bl.a. en stor rotknöl. Allt måste stoppas i plastsäckar och skickas som Restavfall på ”slängen”. OBS! Man får absolut INTE kompostera. Vi kontrollerade regelbundet marken och ryckte bort minsta skott så snart de tittade upp. DETTA hjälpte INTE.

Andra årets utrotningsförsök:
Vi grävde upp alla skott som kom upp, det var massor, och kontrollerade området runtomkring eftersom de skjuter rotskott. Vi ryckte regelbundet bort nya taniga skott så snart de tittade upp för att sakta men säkert svälta ut växten. Vi försökte rycka så snart minsta lilla skott tittade upp och lade i plastsäck för vidare befordran till Restavfall. DETTA hjälpte INTE.

Tredje året gillt:
Eftersom vi misslyckats med att ta död på plantan grävde vi upp området där parksliden stått. Vi grävde djupt, ända ner till berget, och flera meter åt olika håll. Där gick det rötter eller jordstammar  i sprickorna som vi tog bort och lade i plastsäck. Vissa jordstammar gick in under både altan och uthus. Vi gick minutiöst genom den uppgrävda jorden och letade efter vita rottrådar som vi tog bort innan vi lade tillbaka jorden. DETTA HJÄLPTE.

Gör inte så här:
(Enligt info på internet ska du inte):

  • Roundup (de koncentrationer som krävs finns inte i handeln)
  • Vägsalt
  • Markduk/presenning för att den söker sig till icke-täckt mark.

Vad kan vi hjälpa till med?
Vi vet hur parkslide ser ut, även som små skott, så om du misstänker att du har parkslide på din tomt kan vi först och främst avgöra om det verkligen är parkslide. Och så hjälper vi till med goda råd och en utrotningsplan.

Ulrika Hansson & Håkan Gertow
Kontaktinformation: 

Björnloka:

Kring vår miljö Bekämpning av björnloka Claes Petterson, Toftvägen 2, har fått ok från styrelsen för att bekämpa björnloka. Meddela Claes på tel 0708-79 73 78 om ni ser björnloka på samfällighetens marker.