Nyheter

Inför stundande vintersäsong vill styrelsen påminna om att det råder P-förbud i hela området. Parkering ska ske på egen tomt eller på anvisade platser. Den kontrakterade entreprenören för snöröjning MÅSTE ha full framkomlighet för att kunna ploga vägarna. Bilar som står uppställda efter vägrenen och/eller på vändplaner kommer att bli uppmanade att flyttas. Om entreprenören inte kan köra förbi och förorsakar samfälligheten extra kostnader så kommer detta att debiteras vidare till fastighetsägaren. Samfälligheten ansvarar inte heller för eventuellt uppkomna skador på fordon som står uppställda i strid med parkeringsreglerna.

På styrelsemötet 11 december avtackades Tommy Jönsson med en presentkorg. Tommy har under 33,5 år (!) skött Norra Kopparmoras snnöröjning och andra skötseluppgifter med bravur. Tommy kommer att pensionera sig i Skåne och styrelsen önskar honom ett varmt lycka till med det nya livet.

Styrelsen har skapat en grupp som heter Norra Kopparmoras Fastighetsägare. Det är en sluten grupp som enbart är avsedd för fastighetsägare i Norra Kopparmora, till skillnad från gruppen Norra Kopparmora som är öppen och har en mängd följare från alla möjliga håll. Sök upp gruppen i Facebook och begär att få bli medlem, så missar du inte aktuell information från dina grannar eller styrelsen.

Bommar vid badet har satts upp i syfte att förhindra parkering vid den lilla planen.  I somras rådde det rätt mycket oreda på denna parkering och vid en incident så kom inte räddningstjänsten fram. Styrelserna för Norra och Södra Kopparmora beslöt då att sätta upp dessa bommar för att undvika liknande situationer. Även vid gamla landsvägen har bommar satts upp för att förhindra fordonstrafik. Räddningstjänsten samt kommunen har nyckel till bommarna.

Norra Kopparmora Samfällighetsförening har tecknat ett snöröjningsavtal med Kaarles Mark och Schakt AB. Snöröjnings avtalet började gälla 2018-10-15. Uppdraget omfattar vinterväghållning på Norra Kopparmora Samfällighets vägar, samt GA3 väg Tackelvägen. Halkbekämpning kommer utföras vid uppkommen halka, prioriterade halkbekämpningsområden (Kopparmora backen, Ortlinjevägen och Tågvirkesvägen) Snöröjningen skall i största möjliga mån vara utförd senast klockan 06:00.